Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 9/2019

Metodické aktuality č. 9/2019

Zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance * Dotazy z praxe

119 Kč 69 Kč 62,73 Kč bez DPH

 

Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. K tomu, aby nedocházelo ke zbytečným chybám a případným soudním sporům, je třeba poměrně detailně znát platnou právní úpravu a především ji správně aplikovat. Někdy ani podrobná znalost příslušné legislativy nestačí. Pracovněprávní předpisy nebývají vždy jasné a častokrát připouštějí různé výklady, nepamatují také na všechny situace, které praxe přináší. Pak přicházejí na řadu výklady soudů, které řeší sporné situace a jejichž judikatura oblast práva dotváří. Na nejčastější chyby v jednání zaměstnavatelů a zaměstnanců a výkladové problémy v pracovněprávní oblasti se ve svém článku zaměřila doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Dané téma zpracovala s využitím aktuální judikatury Nejvyššího soudu či Ústavního soudu a praktických příkladů. Věříme, že vám pomůže lépe se orientovat v problémových otázkách.
I v tomto čísle naleznete odpovědi na dotazy z praxe, které tradičně do Metodických aktualit zařazujeme.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 9/2019