Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 8/2021

Metodické aktuality č. 8/2021

Převodní ceny v České republice v aktuální praxi roku 2021

129 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

Již od roku 2014 existuje vykazovací povinnost pro vymezený okruh právnických osob, které provádějí transakce se spojenými osobami. Tyto právnické osoby musí vyplnit samostatnou zvláštní přílohu přiznání k dani z příjmů. Údaje o transakcích mezi spojenými osobami správci daně analyzují a využívají je při své kontrolní činnosti. Převodní ceny jsou v poslední době stále častějším předmětem daňových kontrol. Důvod je zřejmý - obava z možného krácení daní a daňových úniků. V České republice zatím neexistuje zákonná povinnost zpracovat dokumentaci k převodním cenám. Přesto její vyhotovení lze jen doporučit. Může sloužit jako vhodný důkazní prostředek při prokazování, že ceny sjednané mezi spojenými osobami jsou v souladu s principem tržního odstupu. Dokumentace je tak účinným nástrojem, jak se vyhnout případnému doměření daně a souvisejícím sankcím. V říjnovém čísle MA naleznete důležité aktuální informace, které Vám umožní základní orientaci v dané problematice.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 8/2021