Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 7/2021

Metodické aktuality č. 7/2021

Daňové a účetní aspekty u poskytovatelů cestovních služeb

129 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

Služby cestovního ruchu jsou velmi specifickou oblastí podnikání. To potvrzuje i zákon o dani z přidané hodnoty, který obsahuje speciální ustanovení upravující zvláštní režim pro cestovní služby. Z hlediska správného uplatnění DPH je v první řadě nezbytné identifikovat, zda se jedná o cestovní službu tak, jak ji definuje zákon, a na tomto základě následně stanovit, kdy vzniká poskytovateli povinnost uplatnit zvláštní režim. Vysvětlíme si základní principy a aplikaci tohoto režimu dle úpravy platné pro rok 2021. Zaměřili jsme se i na účetní zachycení vybraných případů, včetně účtování voucherů. Zpracované praktické příklady nabízejí možné postupy účtování u cestovních kanceláří či cestovních agentur.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 7/2021