Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 7/2020

Metodické aktuality č. 7/2020

Novela zákoníku práce v roce 2020 * Skončení pracovního poměru

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Koncem června byla ve Sbírce zákonů publikována dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Obsahuje řadu věcných změn i některé nové instituty pracovního práva. Za všechny lze zmínit např. novou úpravu výpočtu dovolené, institut sdíleného pracovního místa, změny v oblasti vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb, doručování písemností, podmínek výpovědi zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Je třeba se s nimi důkladněji seznámit a vědět, které novinky již nabyly účinnosti (od 30. 7. 2020) a co se změní v oblasti pracovního práva s příchodem nového roku. Aktuální číslo Metodických aktualit Vám přináší odborný komentář, který by vám měl ulehčit orientaci ve schválených změnách a pomoci pochopit jejich podstatu.
Skončit pracovní poměr je možné jen způsoby, které jsou upraveny v zákoníku práce. Každý z nich má svá specifika a ta si podrobně vysvětlíme v dalším odborném bloku. Seznámíme Vás i se související aktuální judikaturou.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 7/2020