Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 6/2019

Metodické aktuality č. 6/2019

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 4. 2019

119 Kč 95 Kč 86,36 Kč bez DPH

 

Koncem března byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný daňový balíček 2019, který zahrnuje novely několika daňových zákonů. Mezi jinými se dotkl daně z přidané hodnoty či daní z příjmů. Většina změn, které přináší novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb., nabyla účinnosti 1. 4. 2019, pro některé platí přechodné období, u některých byla účinnost posunuta až na rok 2020 nebo 2021. Změny ve výpočtu a zaokrouhlování DPH, definice obvyklé ceny, nová pravidla pro uplatňování DPH u poukazů, nová úprava opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek či úprava odpočtu v případě významné opravy nemovité věci – to je jen malý příklad novinek, které se musíme v praxi naučit aplikovat. V rozsáhlém komentáři jsou vysvětlena nejvýznamnější nová či novelizovaná ustanovení, a to s využitím řady praktických příkladů. Věříme, že vám pomůže rychleji se zorientovat v nové právní úpravě a předejít tak chybám.
Na závěr tohoto čísla připojujeme několik důležitých informací k novele zákona o daních z příjmů.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 6/2019