Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 5/2018

Metodické aktuality č. 5/2018

Právní úprava s.r.o. a a.s. v pátém roce své účinnosti

119 Kč 79 Kč 71,82 Kč bez DPH

Více než čtyři roky uplynuly ode dne, kdy vstoupil v účinnost zákon o obchodních korporacích, který spolu s novým občanským zákoníkem nahradil obchodní zákoník. Aplikace nové právní úpravy narážela a stále naráží na řadu výkladových nejasností, názory odborníků se mění, objevují se nové problémy. O názorových posunech nakonec svědčí i série odborných článků věnovaných právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, publikovaných v předchozích ročnících Metodických aktualit. V aktuálním článku JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. prezentuje nové výklady a rozsudky Nejvyššího soudu ČR, ve svém příspěvku se opírá i o stanoviska soudců publikovaná v odborné literatuře.
V závěrečné části tohoto čísla vám nabízíme zpracované odpovědi na odborné dotazy z oblasti účetnictví a daní, které obdržela redakce časopisu.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 5/2018