Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 4/2022

Metodické aktuality č. 4/2022

Rodinné podnikání v podmínkách roku 2022

159 Kč 144,55 Kč bez DPH

 

Rodinné podnikání má v České republice mnohaletou tradici. Je podporováno i ze strany státu formou speciálních projektů a programů, v jejichž rámci registrované rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti, splňující vládní definici „rodinného podniku“, mohou dosáhnout na zvýhodněné bankovní úvěry a záruky.
Společné podnikání členů rodiny může nabývat různých forem. V rámci tohoto čísla Metodických aktualit jsme se zaměřili jen na některé z nich, zejména na podnikání manželů a s tím související problematiku využívání majetku ve společném jmění manželů k podnikatelským aktivitám, na podnikání za účasti spolupracujících osob či podnikání členů rodiny sdružených ve společnosti. Vysvětlíme si také, kdy vzniká rodinný závod a na jakých principech je postaven. A společně si rozebereme daňová řešení jednotlivých variant z pohledu daně z příjmů.
V závěrečné části časopisu jsme dali prostor dotazům z oblasti účetnictví, daní a pracovního práva.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 4/2022