Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 2/2019

Metodické aktuality č. 2/2019

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2019 / Znovu k vlastnictví, bytovému spoluvlastnictví a nájmu

119 Kč 95 Kč 86,36 Kč bez DPH

Rok 2019 přináší významné změny v sociálním pojištění, které se dotýkají jak OSVČ, tak zaměstnanců. Od prvního dne nového roku se zvýšila průměrná mzda a v důsledku toho i hranice všech příjmů, které se z ní odvozují. Od 1. ledna tohoto roku se mj. zvýšil rozhodný příjem, tj. příjem zakládající u zaměstnanců účast na nemocenském a tím i důchodovém pojištění. Tato změna se dotýká nejen odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, ale má dopady i do povinnosti zaměstnavatelů hlásit zaměstnance k účasti na pojištění. Začaly rovněž platit nové podmínky pro platby záloh a změny ve splatnosti pojistného na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ. V oblasti zdravotního pojištění se změny výše vyměřovacích základů a odvodů zdravotního pojištění týkají všech skupin plátců pojistného. Veškerými novinkami vás podrobně a formou praktických příkladů provede Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Získáte aktuální informace i o dalších chystaných změnách.
Před více než rokem jsme se na stránkách našeho časopisu věnovali problematice vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu. Judikatura v této oblasti se neustále vyvíjí, s nejnovějšími rozhodnutími Nejvyššího soudu vás seznámí JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Dozvíte se, jaké jsou nové výklady právní úpravy společenství vlastníků, nájmu bytu aj.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 2/2019