Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 10/2022

Metodické aktuality č. 10/2022

Účetní závěrka podnikatelů 2022 dle českých účetních předpisů a z pohledu IFRS

159 Kč 100 Kč 89,29 Kč bez DPH

Závěrečné číslo letošního ročníku MA je věnováno, jako již tradičně, účetní závěrce podnikatelů. Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty se v posledních pěti letech v zásadě nijak nezměnily, poslední významnější změny nabyly účinnosti 1. 1. 2018. Jedinou výjimku představuje ustanovení zákona o účetnictví umožňující obchodním korporacím (bez povinností vůči ČNB) zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím podání u příslušného správce daně formou přílohy přiznání k dani z příjmů. Účetní jednotky, jejichž účetním obdobím je kalendářní rok, tak mohly poprvé postupovat u účetních závěrek za rok 2021.
V aktuálním prosincovém čísle si společně zanalyzujeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Připomeneme si, k jakým nejčastějším chybám dochází při vykazování údajů v účetní závěrce. A jako určitou nadstavbu k dané problematice jsme připojili popis základních rozdílů mezi účetní závěrkou sestavenou dle českých předpisů a dle IFRS.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 10/2022