Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 10/2021

Metodické aktuality č. 10/2021

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností za rok 2021

129 Kč 69 Kč 61,61 Kč bez DPH

Sestavování účetní závěrky patří ke každoročním povinnostem účetních jednotek. V loňském roce jsme se soustředili na přípravnou fázi, tj. na účetní operace, které je nezbytné provést před uzavřením účetních knih. V letošním roce jsme se zaměřili na vlastní proces sestavení účetní závěrky podnikatelů. Účetní závěrka představuje soubor účetních výkazů a dalších dokumentů, které přinášejí komplexní informace o majetkové a finanční situaci účetní jednotky. Obsah a rozsah účetní závěrky se liší v závislosti na kategorii účetní jednotky a také zákonné povinnosti auditu. Připomeneme si pravidla, která platí pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přehledu o peněžních tocích, podrobně si projdeme obsah jejich jednotlivých položek (i ve vazbě na účtový rozvrh). Zopakujeme si základní kritéria pro povinnost auditu a také jak správně zveřejnit účetní závěrku. V závěru se věnujeme transformaci výsledku hospodaření na základ daně, a to v rámci komentáře k náplni jednotlivých řádků přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 10/2021