Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 1/2022

Metodické aktuality č. 1/2022

Sociální a zdravotní pojištění 2022 a vybrané daňové aktuality

159 Kč 144,55 Kč bez DPH

Před Štědrým dnem nabyly účinnosti dva důležité zákony, které zavádějí opět „izolačku“ a přinášejí změny v poskytování ošetřovného. Každoročně dochází s nástupem nového roku k úpravě hranic příjmů odvozovaných od výše průměrné mzdy, které souvisejí s posuzováním účasti na nemocenském pojištění a s výpočtem výše dávek nemocenského pojištění či náhrady mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda, mění se i výše penále v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Změn je mnoho a jejich kompletní přehled najdete v lednovém čísle MA. Toto číslo však nabízí více. Podrobněji se věnuje problematice zaměstnávání cizinců, a to jak z pohledu zdanění, tak i odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a na konkrétních příkladech vysvětluje změny DPH v oblasti služeb cestovního ruchu.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 1/2022