Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 1/2018

Metodické aktuality č. 1/2018

Znovu k rozdělení zisku a neplatnosti smlouvy v novém soukromém právu

119 Kč 79 Kč 71,82 Kč bez DPH

Od doby, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, se v rámci našeho časopisu pravidelně věnujeme vybraným tématům ve světle této nové právní úpravy. Rekodifikace soukromého práva přinesla řadu výkladových nejasností, v praxi se objevují stále nové a nové problémy, které je nutné řešit. Odpovědi na sporné otázky nám snad poskytne postupně vznikající nová judikatura. Rádi bychom upozornili, že uplynulé tři roky přinesly v řešení některých otázek významný názorový posun. A to je také hlavní důvod, proč se v prvním čísle nového ročníku Metodických aktualit opět vracíme k problematice rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti či neplatnosti smlouvy a dalších právních jednání. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. tak ve svých aktuálních příspěvcích navazuje na své výklady a komentáře publikované v MAč. 8/2016 a MA č. 1/2017. Na závěr publikace připojujeme několik odpovědí k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 1/2018