Kategorie: E-shop / Účetní poradce

Kapitálový trh

Kapitálový trh

Rozšiřující modul Kapitálový trh obsahuje ucelený soubor legislativy upravující oblast cenných papírů, podnikání na kapitálovém trhu, bank, investičních společností, spořitelních a úvěrních družstev a pojišťoven.

3 828 Kč 3 164,00 Kč bez DPH

Licence pro 1 PC

 

Máte-li zájem o multilicenci, písemnou objednávku, prosím, zašlete e-mailem na info@svaz-ucetnich.cz .

Informace o cenách naleznete zde.

 

Obsah produktu:

Legislativní oblasti - cenné papíry (zákon směnečný a šekový, zákon o cenných papírech, zákon o dluhopisech; navazující prováděcí vyhlášky a úřední sdělení ČNB), podnikání na kapitálovém trhu (zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o nabídkách převzetí, zákon o finančním zajištění aj.; navazující prováděcí vyhlášky a úřední sdělení ČNB), banky a investiční společnosti (zákon o finančním arbitrovi, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o finančních konglomerátech, zákon o oběhu bankovek a mincí, zákon o ČNB, zákon o bankách, zákon o centrální evidenci účtů; prováděcí vyhlášky, opatření a úřední sdělení ČNB), směnárenská činnost (zákon a navazující prováděcí vyhláška o směnárenské činnosti), pojišťovnictví (zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí; navazující prováděcí vyhlášky a úřední sdělení ČNB), spořitelní a úvěrní družstva (zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech; prováděcí vyhlášky, opatření a úřední sdělení ČNB), legalizace výnosů z trestné činnosti (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; prováděcí vyhlášky a úřední sdělení ČNB), převody majetku státu na jiné osoby (zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby).

Obsah vytváří a garantuje metodická sekce Svazu účetních České republiky.