Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2021

Novinky v Pomocném analytickém přehledu od 1. 1. 2022

179 Kč 95 Kč 84,82 Kč bez DPH

V rámci veřejného sektoru je digitalizace velkým tématem již několik let. Pokud se týká digitalizace ekonomických procesů na úrovni jednotlivých organizačních složek státu, zde existují značné rozdíly. Jedním z prvních procesů, který zde bývá digitalizován, je výkon předběžné řídící kontroly. A právě na ni jsme se zaměřili v našem příspěvku, pro ilustraci jsme si vybrali oblast výdajových operací. Pomocný analytický přehled jsou povinny sestavit a předat do Centrálního systému účetních informací státu nejvýznamnější vybrané účetní jednotky v ČR. Seznámíme Vás s tím, jak se od 1. 1. 2022 změní jeho závazný vzor, resp. jaké doposud vykazované informace budou zrušeny. Poslední novela vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky nabyla účinnosti 21. 4. 2021. Společně si projdeme její novelizovanou úpravu.