Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2022

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2022

Vybrané aspekty výběru auditora v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek

210 Kč 130 Kč 116,07 Kč bez DPH

Jedním z témat, na které jsme se v letošním ročníku časopisu zacílili, je právní úprava fondu kulturních a sociálních potřeb a její praktická aplikace. Ve třetím díle našeho seriálu přinášíme odpovědi na dotazy týkající se možnosti a způsobu poskytování plnění z FKSP v souladu s platným znění vyhlášky č. 114/2002 Sb. V návaznosti na předchozí články, zabývající se především hmotnými prvky výběru auditora pro ověření účetní závěrky, se v zářijovém čísle věnujeme procesní stránce výběru auditora, pokud je účetní jednotka zároveň zadavatelem veřejné zakázky. V červnovém čísle jsme si podrobněji vysvětlili některé zvláštnosti ve vedení účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Další specifika si přiblížíme v aktuálním vydání časopisu, ta se již týkají obecně vybraných účetních jednotek účtujících dle prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. (tj. nejen výše citovaných subjektů).