Kategorie: E-knihovna

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021

K některým opakovaným otázkám souvisejícím s inventarizací majetku a závazků

179 Kč 110 Kč 100,00 Kč bez DPH
Činnosti neziskových subjektů, plátců DPH, bývají oproti podnikatelským subjektům mnohem rozmanitější a komplikovanější, a proto musí při řešení problematiky daně z přidané hodnoty postupovat velmi pečlivě a obezřetně. Zejména musí správně rozhodnout, jaká jejich činnost je předmětem DPH, a řešit otázky spojené s prodejem hmotného majetku. Seznámíme Vás se závěry GFŘ k velmi aktuálnímu příspěvku Koordinačního výboru s KDP ČR. Institut svěření majetku k hospodaření hraje v hospodaření místních příspěvkových organizací, zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, významnou roli. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na jeho legislativní úpravu a na související postupy účtování. Věnujeme se i inventarizaci majetku a závazků z pohledu vybraných účetních jednotek.