Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2024

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2024

Novela technické vyhlášky o úředních záznamech; Vnitřní kontrolní systém v nestátní NO z pohledu účetnictví a auditu

270 Kč 241,07 Kč bez DPH

Od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti novela technické vyhlášky o účetních záznamech. Jejím cílem je zjednodušit proces registrace zodpovědných osob a komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu. Zajímá Vás, jak se legislativní změny promítnou do technického řešení v CSÚIS a jak bude realizován postupný přechod na nový způsob komunikace? Pro dotčené subjekty – vybrané účetní jednotky jsme shrnuli ty nejpodstatnější informace.
Vybraným účetním jednotkám, konkrétně příspěvkovým organizacím, je určen i další odborný příspěvek, který se zabývá účtováním kurzových rozdílů.
Co si představit pod pojmem vnitřní kontrolní systém a jaká může být jeho podoba? K čemu může být nestátní neziskové organizaci užitečný? Odpovědi lze nalézt v současném i navrhovaném novém znění zákona o účetnictví a mezinárodních auditorských standardech, jimž se věnujeme na stránkách našeho časopisu.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2024