Kategorie: E-knihovna

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021

Jednoduché, nebo hotovostní účetnictví? * Jak byly schvalovány účetní závěrky v době pandemie koronaviru SARS-CoV-2

179 Kč 110 Kč 100,00 Kč bez DPH
V souvislosti s návrhem věcného záměru zákona o účetnictví byla velmi diskutovanou oblastí i problematika jednoduchého účetnictví. V nově navrhované úpravě bude zachováno, navrhuje se však nahradit ho novým pojmem „hotovostní účetnictví“. Přinese nová úprava v tomto ohledu nějaké změny? Na tuto otázku se snažíme nalézt odpověď v aktuálním čísle Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí. Předmětem odborných diskuzí je stále oblast peněžních fondů příspěvkových organizací. Zamýšlíme se nad problematickými ustanoveními rozpočtových pravidel v této oblasti ve vazbě na jejich účetní zachycení i nad skutečností, že zásadní legislativní změna je nevyhnutelná. V červnovém vydání časopisu naleznete také informace o průběhu předávání účetních výkazů vybraných účetních jednotek za uplynulý rok i předávání informací o schválení či neschválení účetních závěrek za rok 2019 do Centrálního systému účetních informací státu.