Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví č. 7-8/2024

Účetnictví č. 7-8/2024

Příklady z oblasti účetnictví a daní

330 Kč 294,64 Kč bez DPH

Letos poprvé Vám představujeme letní dvojčíslo časopisu Účetnictví. Snažili jsme se k jeho obsahu přistoupit nově a netradičně. Připravili jsem pro Vás řadu praktických příkladů z oblasti účetnictví a daní, formou testů si také můžete ověřit svoje znalosti vybrané problematiky (např. i AML povinností). V rámci standardních rubrik se zamýšlíme nad využitelností interpretací Národní účetní rady pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob – přestože nabízí účetní řešení vybraných situací, jsou významným pomocníkem ke správnému vykázání výsledku hospodaření a tím i správnému stanovení základu daně z příjmů fyzických osob, které vedou (ať už povinně, či dobrovolně) účetnictví. Upozorníme Vás na nejčastější chyby a omyly v oblasti mzdových a platových práv a podrobně si probereme oblast sezónních prací ve vazbě na různé typy pracovněprávních vztahů a povinnosti zaměstnavatelů. Vysvětlíme si, jak postupovat z pohledu zdravotního pojištění při výdělečné činnosti českého občana v členských státech EU a EHS (aplikace koordinačního nařízení EU).

Kompletní obsah Účetnictví č. 7-8/2024