Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví č. 2/2023

Účetnictví č. 2/2023

Ověření účetní závěrky a ostatních informací auditorem

205 Kč 165 Kč 147,32 Kč bez DPH

Únorové číslo časopisu přináší několik zajímavých článků souvisejících s ověřováním účetních závěrek, které by Vás měly upozornit na to, čemu v rámci účetních závěrek i zpráv auditora věnovat pozornost. Připomeneme si, co se rozumí povinným auditem, vysvětlíme si strukturu auditorské zprávy i jednotlivé druhy výroku auditora. V samostatném článku si podrobněji přiblížíme povinnosti auditora ve vztahu k ostatním informacím a údajům uvedeným mimo účetní závěrku. Upozorníme Vás také na některé vybrané příklady nesprávného pochopení toho, co mohou uživatelé auditorských služeb očekávat od auditora. Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 1. 2023 přinesla mimo jiné i změny v oblasti kontrolních hlášení. V rámci rubriky věnované daňové problematice Vás seznámíme s tím, co nového tato úprava obsahuje. Daňová rubrika necílí jen na DPH. V dalším odborném článku analyzujeme poskytování služebního vozidla pro služební i soukromé účely zaměstnanců jak z pohledu daní z příjmů, tak odvodů pojistného, a to i ve vazbě na daňovou podporu nízkoemisních vozidel.