Kategorie: E-knihovna

Metodické aktuality č. 6/2022

Metodické aktuality č. 6/2022

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

135 Kč 122,73 Kč bez DPH
Při plnění pracovních povinností často dochází k situacím, kdy zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce utrpí újmu na svém zdraví. Pokud se stal zaměstnanci pracovní úraz nebo se u něho projevila nemoc z povolání, je zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat odškodnění. Pro tyto účely jsou zaměstnavatelé ze zákona pojištěni. K tomu, aby nároky zaměstnance mohly být co možná nejdříve a bez zbytečných sporů vyřešeny, je nezbytné dodržet určité postupy stanovené právními předpisy. Jaké povinnosti ukládá zákoník práce zaměstnancům i zaměstnavatelům a na jaké náhrady má zaměstnanec nárok? V jakých případech se zaměstnavatel může své odpovědnosti zprostit a tím i povinnosti nahradit nemajetkovou újmu? Na tyto otázky naleznete odpověď v červnovém čísle MA. Připojili jsme i několik daňových a účetních souvislostí. Vítanou a čtenáři dlouhodobě kladně hodnocenou rubrikou jsou odpovědi na dotazy z praxe. Ani ty nechybí. Kromě účetních a daňových řešení jsme zařadili samostatný blok věnovaný pracovněprávní oblasti.