Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 5/2023

Metodické aktuality č. 5/2023

Člen statutárního orgánu s.r.o. a a.s. - právní úprava jeho postavení a zdanění odměny

160 Kč 130 Kč 116,07 Kč bez DPH

Více než dva roky uplynuly od účinnosti velké novely zákona o obchodních korporacích, která mimo jiné přinesla i novinky u smluv o výkonu funkce či vyšší odpovědnost členů statutárního orgánu. Porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře má pro členy statutárního orgánu významné následky. Může založit jejich ručení za dluhy obchodní korporace vůči věřitelům nebo povinnost členů statutárního orgánu k náhradě způsobené škody. Vybraným změnám jsme se tehdy věnovali v MA č. 9/2020. V tomto čísle Metodických aktualit přinášíme ucelenější pohled na právní úpravu postavení členů statutárního orgánu kapitálových obchodních společností s využitím nejnovější soudní judikatury a rovněž se zohledněním tzv. diginovely v oblasti zákonných překážek výkonu funkce, která nabývá účinnosti od 1. 7. 2023. Na odborný výklad JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., volně navazuje článek daňové poradkyně Mgr. Magdalény Vyškovské, který vysvětluje základní pravidla pro zdanění odměn členů statutárního orgánu coby fyzických osob ve vazbě na jejich daňové rezidentství a pro odvod sociálního a zdravotního pojištění v souladu s evropskými koordinačními nařízeními.