Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 4/2023

Metodické aktuality č. 4/2023

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely

160 Kč 130 Kč 116,07 Kč bez DPH

V praxi se setkáváme s řadou nejasností i chybných postupů při výpočtu průměrného výdělku. Přestože průměrný výdělek je definován v zákoníku práce a právní úprava jeho zjišťování v něm obsažená je kogentní (tedy absolutně závazná, která nepřipouští odchylky), častokrát nejsou tyto zákonné postupy dodržovány, resp. jsou nesprávně aplikovány. Institut průměrného výdělku slouží nejen pro výpočet náhrady mzdy či platu zaměstnance, zákonných příplatků a dalších plnění v rámci pracovněprávního vztahu, ale také např. pro stanovení minimální výše odstupného, limitu náhrady škody způsobené zaměstnancem, pracuje s ním také úřad práce při výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Správné stanovení průměrného výdělku je tedy velmi důležité. V dubnovém čísle MA se dané problematice věnujeme z různých úhlů pohledu. Objasníme si, co je nutné znát pro výpočet průměrného výdělku, jaké existují formy průměrného výdělku a k jakým účelům se využívá. Výklad zahrnuje i komplikovanější případy a upozorňuje na některé zvláštnosti a výjimky (konto pracovní doby, použití pravděpodobného výdělku, dodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy, jednorázová splatnost odměny z dohody aj.). I v tomto čísle dostaly prostor dotazy z praxe. Věříme, že tyto informace oceníte a zpracované odpovědi Vám pomohou získat větší jistotu při řešení konkrétních situací, účetních a daňových problémů.