E-knihovna

Účetnictví č. 7/2021
PDF

Účetnictví č. 7/2021

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

145 Kč 90 Kč
Účetnictví č. 6/2021
PDF

Účetnictví č. 6/2021

Finanční analýza * Výplata podílů na zisku a záloh na podílech na zisku po novele ZOK

145 Kč 90 Kč
Účetnictví č. 5/2021
PDF

Účetnictví č. 5/2021

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

145 Kč 90 Kč
Účetnictví č. 4/2021
PDF

Účetnictví č. 4/2021

Základy účtování derivátových kontraktů * Odložená daň v účetních závěrkách

145 Kč 90 Kč
Účetnictví č. 3/2021
PDF

Účetnictví č. 3/2021

Použití dat z účetnictví pro sestavení statistických výkazů

145 Kč 90 Kč
Účetnictví č. 2/2021
PDF

Účetnictví č. 2/2021

Správně zvolená metoda účetního odpisování DHM zvyšuje kvalitu účetní závěrky

145 Kč 90 Kč
Účetnictví č. 1/2021
PDF

Účetnictví č. 1/2021

Akcie a dluhopisy v cizí měně * Zákaznické věrnostní programy v účetnictví

145 Kč 90 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2021
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2021

Novinky v Pomocném analytickém přehledu od 1. 1. 2022

179 Kč 110 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021

K některým opakovaným otázkám souvisejícím s inventarizací majetku a závazků

179 Kč 110 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021

Jednoduché, nebo hotovostní účetnictví? * Jak byly schvalovány účetní závěrky v době pandemie koronaviru SARS-CoV-2

179 Kč 110 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Pohledávky v účetnictví některých vybraných účetních jednotek

179 Kč 110 Kč