Otázka v diskusi:
Příspěvek na bydlení

Vlaďka, 13.12.2016

Prosím vás o stanovisko k následujícímu dotazu. Pokud by chtěl zaměstnavatel přispívat na bydlení zaměstnanci, za jakých podmínek je toto možné? Bude příspěvek pro zaměstnance i pro zaměstnavatele osvobozen od daně a odvodů na zdravotní a sociální pojištění?

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 21.12.2016

    Dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. zákona o daních z příjmů jsou z pohledu zaměstnavatele daňovým nákladem i práva zaměstnanců, která vyplývají z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak.

    Od daně z příjmů ze závislé činnosti je dle § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů osvobozena hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně. Přechodné ubytování splňující podmínky nepodléhá dani z příjmů ze závislé činnosti, ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V případě, že by bylo poskytnuto přechodné ubytování v hodnotě nad 3 500 Kč měsíčně, podléhala by částka nad 3 500 Kč měsíčně dani z příjmů ze závislé činnosti a sociálnímu a zdravotnímu pojištění včetně pojištění, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance.

    Pokud je však příspěvkem na bydlení myšlen příspěvek v peněžní formě, bude celý podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti a sociálnímu a zdravotnímu pojištění včetně pojištění, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.