Otázka v diskusi:
Zaúčtování faktury na dopravu

Alena, 31.10.2016

Obdrželi jsme násl. fakturu: Doprava kameniva a písku v hodnotě 2 350 Kč bez DPH. Nevíme, zda fakturu zaúčtovat jako spotřebu materiálu (účet 501), nebo jako ostatní služby (účet 518). Více se přikláníme k účtu 501, i když v textu faktury je uvedeno slovo \\"doprava\\", což se více přibližuje ke \\"službě\\". Pokud je něco obecně spojené se službou, účtuje se rovnou na účet 518?

3 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 31.10.2016

  Zásoby (materiál) pořizované dodavatelským způsobem se v souladu s § 25 zákona o účetnictví oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou byly zásoby pořízeny, a náklady s jejich pořízením související (např. doprava vyúčtovaná externím dodavatelem).

  Pokud účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B, pak v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy (ČÚS č. 015, bod 4.3.1.). To znamená, že náklady související s pořízením materiálu (dopravu) je nezbytné zaúčtovat na účet 501 – Spotřeba materiálu. Jejich účtování na účet 518 – Ostatní služby je chybné.

  V této souvislosti upozorňujeme, že účetní jednotka, která účtuje o zásobách způsobem B, je povinna zajistit průkazné vedení evidence o zásobách tak, že je schopna prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona o účetnictví (§ 9 odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 • Marta, 9.11.2016

  Co se týče jak se účtuje doprava, tak na www.pujcsitaxi.cz je kontakt na účetnicví, kde vám paní ochotně vše zodpoví i účtování nákladní dopravy.
 • Marta, 9.11.2016

  Oprava, je to www.pronajemtaxiku.cz

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.