Otázka v diskusi:
Kompenzační bonus 2021

Michal Mach, 4.3.2021

Dobrý den,

potřeboval bych informaci ke KB 2021 ( var. 1000,- den ), při vyplňování žádosti je nutné navolit v el. aplikaci FS důvod a to buď A) karanténa a izolace ( nebo ) / B) pokles příjmu 50%

Dále se uvádí že : . V případě, kdy je důvodem omezení výkonu činnosti OSVČ v bonusovém období karanténa nebo izolace, tedy není nutné provádět výše popsaný srovnávací test poklesu příjmů.

Pokud je kompenzační bonus subjektu poskytován pouze z důvodu významného dotčení činnosti v důsledku karantény či izolace, výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, ve kterém byla karanténa či izolace nařízena.

Rozumím tomu správně, že pojmem karanténa a izolace, je myšleno uzavření provozu nebo činnosti z nařízení vlády ( přímo dotčeným oborům ) tak, jako tomu bylo doposud u KB ve variantě "podzim 2020"

Pokud ano, znamenalo by to například u restaurace nebo penzionu, který je uzavřen z nařízení vlády, sice absenci ( nedělá ji ) porovnávacího propočtu poklesu příjmu ( případně výnosů ) o 50% za srovnávané a srovnávací období, ale současně také ponížení nároku na výši KB o 1/2 (tz. na 500,- denně. )

Dále je také zřejmé, že tyto uzavřené činnosti z nařízení vlády ( restaurace či penzion ) v podstatě mnohdy plní obě podmínky, zt. jednak jsou v izolaci a jednak jsou za únor 2021 bez příjmu a je ,možné tedy plnit i podmínku 50% - ního poklesu příjmu ( při testu na srovnávací období )

tz. lze si tedy vybrat buď izolaci ( bez výpočtů ) ale s ponížením KB na 1/2 nebo jít na výpočet poklesu o 50% ( pravděpodobně bude prověřován fÚ ) ale s vyšší denní částkou KB ?

nebo nelze volit a je nutné upřednostnit variantu, co do důvodu podání žádosti na var. izolace a karantény, bohužel s ponížením denní částky KB 2021 o 1/2 .2 odpovědi:

 • Michal Mach, 5.3.2021

  Tak už jsem si to v těch pomocných elaborátech k novému KB 2021 našel,

  „Důvod žádosti“ - karanténa vyberte pouze v případě, že žádáte o kompenzační bonus pouze z důvodu nařízené karantény/izolace ( nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví osobě samostatně výdělečně činné či společníku společnosti s ručením omezeným ) a nesplňujete podmínku poklesu příjmů dle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu (mohou nárokovat jen subjekty kompenzačního bonusu, které jsou účastny nemocenského pojištění).

  Pokud je splněna podmínka významného dotčení činnosti dle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu, je možné nárokovat kompenzační bonus na základě této skutečnosti, nikoli z titulu nařízené karantény či izolace.


 • Michal Mach, 6.3.2021

  Tak jsem pár OSVČ vyplnil ten nový KB 2021, musím napsat jisté překvapení, zaprvé když už propočítáte zda je nárok tím poklesem příjmu o 50% tak se určitě netěšte na částku 1000,- Kč denně protože je tam droboulince uvedeno, na 1. straně žádosti :

  * V případě, že je o kompenzační bonus žádáno z důvodu poklesu příjmů z dotčených činností, pak výše kompenzačního bonusu nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období.


  Ono je to zastropováno :-) :-) takže když mám truhláře co má podáno za únor, tz sleduje příjem za leden /2021 což má 0,- příjem a k tomu si vyplní příjmy za srovnávací období 11+12/19 + 1/2020 což je opět u něho zimní sezóna kdy nic nemá za zakázky , takže má tržbu za ty historické 3 měsíce 8065,- což je měsíční průměr 2688,- tak nedostane žádných 100,-Kč na den, ale za těch 28 dnů žádosti mu vyplatí ten strop ´= 2688,-

  aby dosáhl na ( televizních ) 1000,- kč denně tak by totiž musel mít příjem za ty 3 porovnávací měsíce min. 3 x 28 000 což je 84 000 ,- pak by mu dělal měsíční průměr 28 000 což je při počtu 28 dnů února 2021 právě ta 1000 -ci koruna denně

  ta to ještě může být rád že má v lednu 2021 jako tržbu 0,- protože kdyby vydělal třeba 1000,- kč tak ono se to ještě od toho průměru za ty 3 porovnávané měsíce ( což je u něj těch 2688 ,- kaček odečte )


  no.. a to jsem si myslel že mě nemůže nic překvapit, ono je to celé postavené na tom že vlastně musíte vykázat co největší rozdíl v příjmech, v těch srovnávacích a srovnávaných měsících, jinak dostanete ... na kavčo u benzínky

  a kdo by měl fakt obr rozdíl například zavřená hospoda s tržbou 0.- ale za ty 3 historické měsíce třeba s tržbou 600 000,- tak ani ta nemusí bouchat bublinky, protože se dostane sice rozdílem na měsíční průměr 200 000,- ale ono to má další strop, a to je max. 1000,- den, takže má měsíční propad příjmu 200 litrů a dostane max.28 tis.

  tady bude hlad v té naší zemičce...Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.