Otázka v diskusi:
Daňová úleva na dítě u VŠ

Věra, 19.9.2011

Dobrý den,
mám potvrzení z fakulty, že dítě bylo studentem na fakultě od 11.9.2009 do 14.9.2011, kdy ukončilo úspěšně studium magisterskou závěrečnou zkouškou. Náleží jestě daňová úleva na dítě za září 2011?

2 odpovědi:

  • Jarka, 20.9.2011

    Ano, narok na daňovou úlevu za září 2011 náleží.
  • Redakční rada Metodických aktualit, 29.9.2011

    Dle § 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

    Nárok na daňové zvýhodnění na dítě vzniká za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Pokud dítě ukončilo vysokoškolské studium v září a nevykonávalo v září a v říjnu výdělečnou činnost, vzniká nárok na daňové zvýhodnění na dítě za září i za říjen.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.