Otázka v diskusi:
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance

Lenka, 13.9.2011

Dobrý den, prosím o pomoc v zaúčtování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance. Do hrubé mzdy příspěvek se nezahrnuje, proto ve výplatnici to asi nefiguruje nebo ano? Jestli ano, to pod jakou položkou? Když příspěvek je taký čistý příjem zaměstnance, tak kde se eviduje, jestli není ve výplatnici? A jak to vypadá u jednatele ve výkonu funkce? Jestli společnost přispívá jednateli, tak to asi není daňový výdej? Jsem vděčna tomu, který už tohle dělal a pomůže mi s tím. Děkuj moc.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 29.9.2011

  Dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo příspěvek na penzijní připojištění poukázaný ve prospěch zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění nebo příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění.

  Soukromé životní pojištění, na které lze uplatnit osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti, je definováno v § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. zákona o daních z příjmů. Jedná se o pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo o důchodové pojištění. Mezi další podmínky patří, že ve smlouvě uzavřené mezi zaměstnancem a pojišťovnou musí být sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Právo na pojistné plnění má zaměstnanec. Zaměstnavatel nesmí mít právo na pojistné plnění ani v případě smrti pojištěného zaměstnance.

  Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění není součástí mzdy zaměstnance a je při splnění uvedených podmínek osvobozen u zaměstnance od daně z příjmů ze závislé činnosti. Příspěvek nad limit 24 000 Kč ročně (včetně penzijního pojištění) nebo na pojištění nesplňující podmínky by podléhal dani z příjmů ze závislé činnosti a sociálnímu a zdravotnímu pojištění včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance.

  U zaměstnavatele by se jednalo o daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. zákona o daních z příjmů. Dle § 25 odst. 1 písm. zo) zákona o daních z příjmů je nedaňovým nákladem zaměstnavatele tzv. motivační pojištění. Dále by nedaňovým nákladem dle § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů bylo pojistné hrazené za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce.

  Jednatel s příjmy ze závislé činnosti je považován pro účely daně z příjmů za zaměstnance. Příspěvek na soukromé životní pojištění se u jednatele posuzuje stejně jako u zaměstnance.
 • Já I., 31.3.2013

  Chytré spoření..

  www.revolucni-sporeni.cz/1D7F20

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.