Otázka v diskusi:
fakturace osobě blízké

lidka, 14.4.2011

Prosím, napište mi, jestli může manželka fakturovat manželovi a synovi práci, pokud má na ni ŽL a bude používat cenu běžnou ta tuto práci i pro ostatní odběratele.
Děkuji.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 29.4.2011

    Není žádné omezení pro fakturaci mezi matkou a synem. V některých případech lze mezi matkou a synem využít výpočet příjmů spolupracujících osob žijících v domácnosti dle § 13 zákona o daních z příjmů a místo fakturace dělit příjmy mezi syna a spolupracující matku.

    Složitější situace je při fakturaci mezi manželi, kteří nemají zúžené společné jmění manželů. Žádný právní předpis to výslovně nezakazuje, ale judikatura není v tomto případě jednotná. Správci daně fakturaci mezi manželi posuzují různě. Doporučujeme spíše využít možnosti spolupráce mezi manželi dle § 13 zákona o daních z příjmů. V případě fakturace mezi manželi je třeba dodržet „cenu obvyklou“ ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.