Otázka v diskusi:
Výměníkové stanice

Dana Zoubková, 29.3.2011

Jsme plastikářský podnik a v rámci dotace děláme rekonstrukci teplovodních systémů. Dosavadní výměníkové stanice nemáme samostatně zavedeny do majetku, pouze budovy a dle § 26 a pokynu D-300 mě není dostatečně jasné zda by mělo proběhnout technické zhodnocení budovy nebo uvedení samostatných výměníkových stanic.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 29.4.2011

    Z dotazu není zřejmé, zda jsou výměníkové stanice samostatnými movitými věcmi (viz pokyn D-300 „K § 26“). Dále z dotazu není zcela zřejmé, že dotace je poskytnuta na pořízení dlouhodobého majetku (technického zhodnocení).

    Pokud se bude jednat o technické zhodnocení samostatných movitých věcí (výměníkových stanic), bude dotace účtována jako snížení pořizovací ceny technického zhodnocení výměníkových stanic.

    Pokud výměníkové stanice nejsou samostatně zavedeny v majetku, a přesto se jedná o samostatné movité věci, je třeba tyto stanice do majetku zavést – buď rozdělením pořizovacích cen a oprávek budovy, ve které jsou výměníkové stanice, nebo jako inventarizační rozdíl (přebytek) účetním zápisem MD 022/DAL 082 [viz ČÚS č. 007 bod 3.5. písm. b)].

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.