Otázka v diskusi:
Studium a ZP

Jana, 18.3.2011

Musí platit student do 26 let při dálkovém studiu na VŠ platit zdravotní pojištění z minimální mzdy pokud pracuje v menším rozsahu.

Děkuji

2 odpovědi:

  • Monika, 28.3.2011

    Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za studenta VŠ (pokud nepřerušil studium) je stát. Podle zákona o všeobecném zdravotním pojištění pro tyto osoby neplatí minimální vyměřovací základ.
  • Redakční rada Metodických aktualit, 29.4.2011

    Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za studenta vysoké školy je stát. Pokud je student zaměstnán, podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se na něj nevztahuje minimální vyměřovací základ (§ 3 odst. 8).

    Vyměřovacím základem studenta na zdravotní pojištění bude skutečná výše hrubé mzdy, i když bude nižší než minimální mzda 8 000 Kč. Pro tyto účely student doloží zaměstnavateli potvrzení o studiu.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.