Otázka v diskusi:
Je vyplac.úrok z půjčky nedaň.náklad?

pipi, 13.3.2011

Měla bych ještě jeden dotaz.

Společníci firmy s.r.o. poskytli svojí firmě půjčku
na překlenutí fin.situace.Zajímalo by mě, jestli úroky,
které firma vyplatí za půjčku společníkům jsou nedaňo-
vým nákladem pro firmu a přičítají se k základu daně.
Účtuji 562/365.
Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.3.2011

  Úroky z půjček a úroky z úvěrů v případě, kdy věřitelem je fyzická osoba, která nevede účetnictví, jsou dle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů daňovým nákladem jen, pokud byly zaplaceny.

  Z pohledu fyzické osoby, která přijala úroky, se jedná o příjem dle § 8, který se uvádí do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

  Půjčku mezi jednatelem a společností lze uzavřít za podmínek § 196a obchodního zákoníku, tj. s předchozím souhlasem valné hromady a za podmínek obvyklých v obchodním styku.

  U půjček mezi spojenými osobami je nutné dále respektovat § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

  Dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů finanční náklady z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu, nejsou daňovým nákladem.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.