Otázka v diskusi:
Základ daně-zaokrouhlování

Ilona, 10.3.2011

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak to bude od 1.4.11 se základem daně. Od 1.4.11 nově platí, že DPH se zaokrouhluje na celé koruny matematicky. Ale jak je to s základem daně, také zaokrouhlovat či ne? Děkuji mnohokrát. Ilona

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.3.2011

  Podle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. v případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je základem daně částka přijaté úplaty snížená o daň.
  V případě přepočtu základu daně z cizí měny na českou měnu dle § 4 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se výsledná částka zaokrouhluje dle § 146 odst. 3 daňového řádu (s přesností na dvě platná desetinná místa).

  Výpočet daně upravuje ustanovení § 37 zákona o dani z přidané hodnoty, a to buď ze základu daně chápaného v úrovni bez daně, anebo z částky za zdanitelné plnění, která je včetně daně.

  V prvním případě se daň vypočte v souladu s § 37 odst. 1 citovaného zákona jako součin úplaty za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu odpovídajícího příslušné sazbě daně. Vypočtená daň se uvede způsobem § 28 odst. 2 písm. l), podle kterého daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se dopočte jako součet základu daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

  Ve druhém případě se daň v souladu s § 37 odst. 2 citovaného zákona vypočte z částky za zdanitelné plnění, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se uvede opět způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l). Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

  Ustanovení § 28 odst. 2 písm. l) zákona o dani z přidané hodnoty UMOŽŇUJE plátci zaokrouhlit vypočtenou daň na celé koruny výše popsaným matematickým způsobem.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.