Otázka v diskusi:
Vyřazení majetku do osobního užívání

Hana, 22.2.2011

Prosím poraďte,
Jsem FO, plátce DPH chci vyřadit z majetku nemovitost, kterou již neužívám. Nemovitost jsem vložila do podnikání v roce 1993 na základě znaleckého posudku,nebylo uplatněno DPH. Jak budu postupovat při vyřazení do osobního vlastnictví z pohledu DPH a daně z příjmu.
Děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.3.2011

  1) Daň z přidané hodnoty

  Podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností, kterým se podle odstavce 5 téhož paragrafu rozumí mj. také trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu (např. vyřazení nemovitosti z obchodního majetku), pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně. Jestliže nárok na odpočet daně uplatněn nebyl (nelze ho uplatnit, hmotný majetek byl pořízen od neplátce), nejedná se o plnění, které by bylo předmětem daně z přidané hodnoty.

  V daném případě vyřazení nemovitosti z obchodního majetku nepodléhá dani z přidané hodnoty.

  2) Daň z příjmů

  Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci (§ 4 odst. 4 zákona o daních příjmů).

  V souvislosti s vyřazením nemovitosti z obchodního majetku pro osobní potřebu nevzniká OSVČ žádný příjem. Od okamžiku jejího vyřazení OSVČ nemůže daňově uplatňovat výdaje spojené s opravami a údržbou tohoto majetku. Pokud OSVČ vyřadí nemovitost poslední den zdaňovacího období, daňovým výdajem (nákladem) se stává roční odpis vypočtený podle § 31 nebo § 32 zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k vyřazení nemovitosti v průběhu zdaňovacího období, OSVČ může jako daňový výdaj (náklad) uplatnit daňový odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu [§ 26 odst. 7 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů].

  Připomínáme, že pokud by fyzická osoba chtěla tuto nemovitost následně prodat, nebude se na příjmy z prodeje vztahovat osvobození od daně z příjmů. Lhůty stanovené v § 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů počínají při splnění podmínek znovu běžet od vyřazení nemovitosti z obchodního majetku [tj. 2 roky od vyřazení nemovitosti z obchodního majetku dle písm. a), nebo 5 let od vyřazení nemovitosti z obchodního majetku dle písm. b)]. V případě nesplnění podmínek pro osvobození by se příjem z prodeje nemovitosti zdaňoval dle § 10 zákona o daních z příjmů. Daňovým výdajem by byla zůstatková cena nemovitosti (§ 29 odst. 2), výdaje související s uskutečněním prodeje a také zaplacená daň z převodu nemovitostí, i když je uhrazena v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z prodeje.
 • Mirek, 4.4.2013

  Prosím o radu. Vedl jsem daňovou evidenci a uplatňoval odpisy osobního automobilu. K úplnému odpisu (zůstatková hodnota) zbývá ještě cca. 60t Kč. (ještě rok) V letošním roce a dalších letech bych chtěl přejít ne evidenci příjmů a uplatnění paušálu. Mohu auto převést do osobního vlastnictví před dokončením odpisů?

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.