Otázka v diskusi:
Příspěvek bytové jednotky na odměny výboru SVJ

ing.Iva Holá, 21.2.2011

Dobrý den,
prosím o vyjádření k následujícímu - jde o to, zda je výše o d m ě n y členům výboru v souladu s hlasováním na shromáždění vlastníků bytových jednotek SVJ:
Cituji ze zápisu ze shromáždění vlastníků:
\"Na schůzi vlastníků 15/1/07 byla odsouhlasena odměna za práci ve výboru SVJ ve výši 100,- Kč za bytovou jednotku. Tato suma byla zatím placena z FO pro zjednodušení a nezatěžování vlastníků hned při vzniku SVJ... Tato suma je dnes však neadekvátní...proto předsedající navrhl, aby se částka zvýšila na 200,- Kč za bytovou jednotku\".
Konec citátu.
- tato částka, 200,- Kč za bytovou jednotku, byla tedy odhlasována na shromáždění vlastníků jednotek. Nadále se měla vyplácet z fondu oprav.

Při 47 bytových jednotkách by to bylo ročně:47x12x200=112 800.
Nicméně v účetních podkladech za rok 2009 je uvedeno, že v r. 2009 bylo odčerpáno na odměny 158 088Kč, kromě částky 112 800Kč byly totiž ještě odčerpány dávky na sociální a zdravotní pojištění a na zpracování odměn.
Předseda výboru to zdůvodnil tím, že odhlasovaná částka 200,- za bytovou jednotku je míněna jako ČISTÁ ČÁSTKA, i když v zápisu není vůbec uvedeno, zda se jedná o částku hrubou či čistou. Současným způsobem výpočtu přispívá každá bytová jednotka na odměny výboru měsíčně částkou 285 Kč, i když odhlasováno bylo 200 Kč.

Dotaz:
Je současné počítání odměn v souladu s hlasováním na shromáždění vlastníků? Je to správně počítáno?

Děkuji předem!

Holá

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.3.2011

  Ke konkrétnímu zodpovězení dotazu by bylo potřeba dalších informací. Odpověď tedy bude zejména v obecné rovině.

  Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) ani členové výboru nejsou poplatníci pojistného na sociální zabezpečení (§ 3 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Do budoucna to ale nelze vyloučit.

  Od roku 2008 se z odměny členů výboru SVJ odvádí zdravotní pojištění (§ 4 a § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Výše pojistného je u SVJ 9 % a u členů výboru 4,5 % z přiznané odměny.

  Z odměny se platí zálohová daň z příjmů ve výši 15 %, přičemž základem daně je odměna zvýšená o pojistné na zdravotní pojištění, které je povinno platit SVJ (§ 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

  Citovaný zápis ze shromáždění vlastníků je nejednoznačný.

  Asi nejpravděpodobnější výklad je, že byla odsouhlasena odměna za práci ve výboru SVJ v hrubé výši, tzn. před odvodem daně z příjmů fyzických osob a zdravotního pojištění placeného členy výboru. Je to analogie ke sjednávání mzdy/platu, kde se také sjednává hrubá mzda/plat bez dalších nákladů jako je pojistné hrazené zaměstnavatelem či náklady na výpočet mzdy. Celkové náklady SVJ na odměny výboru by pak byly 112 800 + 9 % ZP = 122 952 Kč.

  Nedomníváme se, že by citovaný zápis ze shromáždění umožňoval výklad, že odměna 112 800 Kč je po odvodu zdravotního pojištění za členy výboru (4,5 %) a po zaplacení daně z příjmů z jejich odměny tzv. čistá odměna. To by v zápisu muselo být výslovně uvedeno. Ale i v tomto případě by výsledná částka byla nižší než 158 088 Kč.

  Rozdíl mezi částkou 158 088 Kč a 122 952 Kč může být způsoben tím, že do osobních nákladů mohou být zaúčtovány i jiné náklady než odměny výboru, např. dohody o provedení práce. Do osobních nákladů by ale neměly být účtovány náklady na zpracování odměn a sociální pojištění.

  Závěrem poznámka ke způsobu hlasování. Dle zadání každá jednotka přispívá na odměny výboru stejnou částkou. Odměny výboru jsou považovány za náklady na správu domu a pozemku. Náklady na správu nesou vlastníci poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohoda neurčuje jinak (§ 15 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). U 47 jednotek nepředpokládáme, že by byly všechny stejně veliké. Dohoda jako konsensus všech je u 47 jednotek také málo pravděpodobná. Možná je tedy i problém, jakým způsobem byla schválena výše odměny.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.