Otázka v diskusi:
fotovoltaika odpisy, krácení a dph

nonik, 27.1.2011

Prosím o radu, kontrukce FVE je prý technické zhodnocení střechy, ale dům v podnikání nemáme, tzn. že si konstrukci nijak do nákladů nedáme? Odpis musím pokrátit dle soukromé spotřeby, když část vyrobené elektřiny spotřebováváme soukromně? A jak je to s DPH, budeme muset něco vracet? Při pořízení jsme si uplatnili celý odpočet DPH. Děkuji

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 25.2.2011

  Ze zadání předpokládáme, že se jedná o fyzickou osobu, která má malou fotovoltaickou elektrárnu na střeše vlastní nemovitosti.

  Za rok 2010 může fyzická osoba uplatnit naposledy osvobození dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů ve znění platném do 31. 12. 2010. K osvobozeným příjmům nelze dle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů uplatňovat náklady, tedy ani odpisy.

  Od roku 2011 je třeba rozdělit elektrárnu na část související s nemovitostí a technologickou část. Technologická část se bude odepisovat dle nového § 30b zákona o daních z příjmů po dobu 240 měsíců.

  Fyzická osoba může vložit v roce 2011 nemovitost do obchodního majetku v ocenění dle § 29 zákona o daních z příjmů (pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena). Dle § 28 odst. 6 zákona o daních z příjmů při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do daňových výdajů zahrnuje poměrná část odpisů. Pokud fyzická osoba nevloží nemovitost do obchodního majetku, nemůže uplatňovat odpisy.

  Dle § 14 odst. 3 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty se za poskytnutí služby za úplatu považuje také poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Dle § 13 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí dočasné využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce nebo poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce. V obou případech je podmínkou, že byl uplatněn nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Základem daně je dle § 36 odst. 6 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 • hanka, 28.10.2011

  Prosím o radu - jak zařadit stavbu fotovoltaické elektrárny zkolaudovanou jako stavba dočasná na 30 let? Zařadit a odepisovat vše jako stavbu nebo rozdělit stavbu jako takovou a technologie tzn. panely a měniče zvlášť a ty odepisovat 240 měsíců? A byl by rozdíl kdyby byla stavba zkolaudovaná jako trvalá? Děkuji

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.