Otázka v diskusi:
účetnictví cizince

Jarka, 26.1.2011

dostala jsem ke zpracování přiznání podnikajícího cizince. musím vést podvojné účto. rozvahu a výkaz zisků a ztrát předložím ve zjednodušeném rozsahu v tisících. to je mi jasné. o čem všem musím účtovat? má pár vystavených faktur uhrazených hotově. nic víc. výdaje uplatňuje procentem. zisk vyšel 72000kč. musím o tomto zisku nějak účtovat? nebo stačí, když proúčtuji ty faktury vydané (tržby) a o ničem jiném se v tomto případě neúčtuje? díky moc

2 odpovědi:

  • Monika, 1.2.2011

    Máte pravdu, že v roce 2010 musí podnikající zahraniční fyzická osoba vést (podvojné) účetnictví, protože je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví. FO, která vede účetnictví, však může uplatňovat daňové výdaje paušálem (tj. procentem z příjmů), což vyplývá i z pokynu MF D-300. Účetnictví v tomto případě nebude sloužit pro výpočet daňového základu. Pro daňové účely je nutné vycházet z evidence příjmů, tj. včetně přijatých záloh (nikoliv pohledávek). Uplatnění daňových výdajů paušální částkou se v účetnictví nijak neprojeví.
    Kromě povinné evidence příjmů daňové zákony ukládají takové fyzické osobě vést také evidenci pohledávek a evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat - k tomuto účelu jí bude sloužit povinně vedené účetnictví.
  • Redakční rada Metodických aktualit, 10.2.2011

    Pro doplnění:

    Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. V rámci účetních operací je třeba též zachytit daň z příjmů vypočtenou v daňovém přiznání.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.