Otázka v diskusi:
cestovní náhrady

honza, 22.1.2011

Jsem OSVČ- plánuji přijetí zaměstnance k 1.3.11. Bydlí 25km od místa pracoviště- mohu v pracovní smlouvě sjednat kromě základní mzdy i pravidelné měsíční náhrady na cestovné- jako nedaňový příjem pro zaměstnance ?
Díky za odpověď- zdravím H.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 10.2.2011

  Zaměstnavatel je povinen poskytnout při pracovní cestě zaměstnanci cestovní náhrady v rozsahu dle § 156 a následujících zákoníku práce. Cesta do práce se nepovažuje za pracovní cestu.

  Z pohledu zaměstnance předmětem daně z příjmů nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené zákoníkem práce pro zaměstnance ve „státní sféře“.

  Jiné a vyšší náhrady jsou zdanitelným příjmem a podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti a sociálnímu a zdravotnímu pojištění včetně pojistného odváděného zaměstnavatelem.
 • Monika, 28.1.2011

  Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se podle zákoníku práce rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci mj. při
  - pracovní cestě, kterou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.
  - cestě mimo pravidelné pracoviště; přitom pokud není v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (pokud je ale místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance).
  - cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.

  Vše se tedy bude odvíjet od toho, jaké bude sjednáno místo výkonu práce, resp. pravidelné pracoviště. Pokud zaměstnanec bydlí v jedné obci a místo výkonu práce (resp. pravidelné pracoviště) dle pracovní smlouvy bude v jiné obci a zaměstnavatel se rozhodne poskytovat cestovné za cestu z bydliště do práce a zpět, nejedná se podle mého názoru o cestovní náhrady dle podmínek zákoníku práce a u zaměstnance by se částka cestovného musela spolu se mzdou (platem) zdanit.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.