Otázka v diskusi:
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jana, 21.10.2010

Dobrý den, měla bych prosím dotaz, který se týká problematiky Zakonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Vyhláška
č. 125/1993. A to konkrétně v případě, že:
Klient má jen 2 zaměstnance na DPP. Jiné zaměstnance nemá, tudíž je
povinnen se zaevidovat se na pojišťovně jako plátce, ale bude platit
jaké pojistné? Platí zde, že pokud není žádný vyměřovací základ, není z čeho vypočíst, tak se nic neplatí, nebo platí Znění pod přílohou:
Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč. A neřeší se o jaké zaměstnance jde. Nemůžeme se s kolegyní shodnout. Děkuji moc za
odpověď a odborný výklad.
Jana

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 21.1.2011

  Povinnost platit pojistné dle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance.

  Dle § 3 zákoníku práce závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  Zaměstnáním zaměstnance na dohodu o provedení práce vzniká zaměstnavateli povinnost platit pojistné z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

  Obecně pojistné zaměstnavatel vypočte ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona, který je v daném případě nulový. Dále vyhláška uvádí, že minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

  V daném případě bude zaměstnavatel platit čtvrtletní pojistné 100 Kč.
 • Bára, 6.12.2010

  Já si myslím, že povinnost odvádět pojistné na toto zákonné pojištění odpovědnosti vzniká pouze za ty zaměstnance, kteří ze svých příjmů odvádějí sociální pojištění (tzn. že např. u dohod o provedení práce se pojistné neplatí). Já to takto dělám, mám to i takto nastavené v sw a zatím jsem neměla žádné problémy.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.