Otázka v diskusi:
Rozvaha a podíl na zisku

Lukáš, 12.10.2010

Měl bych dotaz ohledně vykazování krátkodobých pohledávek za ovládanými osobami z titulu podílu na výsledku hospodaření s.r.o., zda se jedná o řádek Rozvahy \"C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba\" nebo \"C.III.9. Jiné pohledávky\" u s.r.o. Předpis nároku na výplatu podílu bych zaúčtoval standardně 37x/66x. Vzhledem k povaze účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky bych vykázal na stejnojmenném řádku rozvahy \"C.III.9. Jiné pohledávky\". Ostatní kolegové by vykázali případ na řádku \"C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba\" Můžete mi prosím poradit ?

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 2.12.2010

    Dle § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. položky C.II.2 a C.III.2 obsahují pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, mezi ovládanými a řízenými osobami a za ovládajícími a řídícími osobami, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

    Doporučujeme následující účtování: MD 351 nebo 352/DAL 668.

    Redakční rada Metodických aktualit

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.