Otázka v diskusi:
Rozvaha a pohledávka z titulu podílu na zisku

Lukáš, 12.10.2010

Měl bych dotaz ohledně vykazování krátkodobých pohledávek za ovládanými osobami z titulu podílu na výsledku hospodaření s.r.o., zda se jedná o řádek Rozvahy \"C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba\" nebo \"C.III.9. Jiné pohledávky\" u s.r.o. Předpis nároku na výplatu podílu bych zaúčtoval standardně 37x/66x. Vzhledem k povaze účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky bych vykázal na stejnojmenném řádku rozvahy \"C.III.9. Jiné pohledávky\". Ostatní kolegové by vykázali případ na řádku \"C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba\" Můžete mi prosím poradit ?

3 odpovědi:

 • Monika, 16.11.2010

  Přikláním se k názoru paní Milušky, předpis nároku na výplatu podílu na zisku bych zaúčtovala např. MD 378 / DAL 668. Myslím, že oporu pro to lze najít v ČÚS č. 017, bod 3.10.4, písm. d). V rozvaze bych tuto pohledávku vykázala jako Jiné pohledávky (položka C.III.9).
 • Redakční rada Metodických aktualit, 2.12.2010

  Dle § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. položky C.II.2 a C.III.2 obsahují pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, mezi ovládanými a řízenými osobami a za ovládajícími a řídícími osobami, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

  Doporučujeme následující účtování: MD 351 nebo 352/DAL 668.

  Redakční rada Metodických aktualit
 • Miluška, 22.10.2010

  Já se přikláním k názoru, že nárok na převod zisku u řídící společnosti od řízené společnosti by se účtoval spíše MD 37x/D 66x, vykázání v rozvaze v položce C.III.9.
  Ale ráda se seznámím i s jinými názory a argumentací.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.