Otázka v diskusi:
daň z nemovitosti při doplňkové činnosti školy

Mirka, 8.10.2010

Dobrý den,
jako školská právnická osoba jsme vlastníky 3 budov, z nichž jedna slouží pro výuku, druhá pro výuku a ubytování žáků a zaměstnanců (internát), a třetí je pronajímána v rámci doplňkové činnosti školy (živnostenský list). Budovy, které slouží pro školskou činnost jsou osvobozeny od daně z nemovitostí, ale jak je to s budovou, kterou škola pronajímá podnikatelským subjektům a zisk z toho používá pro financování své hlavní činnosti (tj. výuky)? Platí se z této nemovitostí daň?

1 odpověd:

  • Monika, 22.10.2010

    Podle § 9 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitostí jsou osvobozeny mj. stavby sloužící školám a školským zařízením. Tento nárok na osvobození od daně je nutné uplatnit v daňovém přiznání. Dále podle odstavce 5 platí, že stavby (s výjimkou staveb obytných domů) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány (jsou-li pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti). Z uvedeného lze dovodit, že z pronajímané budovy budete muset přiznat a zaplatit daň z nemovitostí.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.