Otázka v diskusi:
škola a SRPŠ

Štěpánka Šuhadová, 30.9.2010

Dobrý den, letos v červnu jsem začala pracovat jako účetní na střední škole a hned jsem narazila na věc, která mě zarazila. Škola jednou ročně pořádá ples spojený se stužkováním maturantů, výtěžek z tohoto plesu ale předává do příjmů SRPŠ a SRPŠ pak následně platí některé faktury pro školu, letos to byly notebooky. Notebooky jsou zapsány ve inventárních soupisech školy, ale na majetkových účtech vedeny nejsou, protože jsou vlastně majetkem SRPŠ, které je zaplatilo. Ke všemu ještě faktury jsou adresovány škole. Je to pěkný propletenec, nikdo neví jak z toho ven, děsím se kontroly z FÚ. Myslíte, že by to šlo ošetřit nějakou darovací smlouvou mezi školou a SRPŠ nebo smlouvou o výpůjčce a na základě toho dostat notebooky do účetnictví? Moc děkuji.Šuhadová

1 odpověd:

 • Svaz účetních - Metodická rada pro NO, 2.12.2010

  Chyba vznikla hned na počátku při předání výtěžku plesu do příjmů SRPŠ. Pokud je pořadatelem plesu škola (hradí všechny náklady související s plesem), náleží veškerý výtěžek plesu škole. Z dotazu není zřejmé, zda se jedná o soukromou střední školu, nebo o příspěvkovou organizaci. Soukromá střední škola může výtěžek darovat jinému subjektu, ale musí účtovat o výnosech a zároveň o daru v nákladech, protože zákon o účetnictví zakazuje kompenzovat výnosy a náklady. Škola, která je příspěvkovou organizací, nesmí podle § 37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat dary jiným subjektům.

  Při následném účtování notebooků došlo také k několika chybám. Obecně jsou možné dvě varianty, jak postupovat:

  a) škola si pořídí notebooky

  Škola si objedná notebooky a následně obdrží fakturu od dodavatele. Smluvní vztah, ze kterého vyplývají například následná práva na uplatnění reklamace, je tedy mezi školou a dodavatelem notebooků. Škola účtuje fakturu došlou za notebooky do svého účetnictví. SRPŠ se smluvně zaváže, že za školu uhradí dlužnou částku. V tomto případě se jedná o finanční dar a škola o něm musí účtovat (účtuje se o přijatém daru a úhradě došlé faktury za notebooky).

  b) SRPŠ si pořídí notebooky

  SRPŠ si objedná notebooky a uhradí fakturu dodavateli. Smluvní vztah, ze kterého vyplývají například následná práva na uplatnění reklamace, je tedy mezi SRPŠ a dodavatelem notebooků. SRPŠ účtuje fakturu došlou do svého účetnictví. Potom může SRPŠ jako majitel notebooků tyto movité věci darovat škole. Jedná se o věcný dar a škola by měla o tomto daru účtovat.

  Pokud je škola příspěvkovou organizací, upozorňujeme na povinnost předchozího písemného souhlasu zřizovatele s přijímáním darů podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. „do vlastnictví příspěvkové organizace“.

  Svaz účetních - Metodická rada pro NO

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.