Otázka v diskusi:
zálohy na energie a dph

L., 6.8.2010

Dobrý den, prosím vás, musím odvádět dph z přijatých záloh na energie? Ptala jsem se na FÚ, odpověď zněla ano, pokud si uplatňuji odpočet z faktur za vyúčtování. Pořád tomu nerozumím, vždy dph odvádím,když spotřebu energií přefakturovávám.A nevím, kdy teda je DUZP,jestli datum zaplacení nebo každý měsíc podle smlouvy resp.předpisu v účetnictví? Konkrétně: s.r.o.pronajímá byt neplátci,nájem dávám do osvob.plnění,zálohy na energie mimo dph - účtuji měsíčně předpis,protože nájemce platí nepravidelně. Vyúčtování chodí čtvrtl. za vodu (10%dph)a za plyn 1x za rok.Když přišlo v 7/2010 za plyn za spotřebu 6/09-6/10,přefakturovali jsme nájemci najednou plyn i vodu, má to ve smlouvě, že vyúčtování od nás dostane 1x ročně, a odvedli jsme z toho dph. zálohy jsem na faktuře odečetla v plné výši, protože jsme z nich dosud ani dph neodváděli.Z přijatých faktur za vodu i plyn jsme dph uplatňovali. Moc děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

 • Eva B, 20.8.2010

  Pokud přijímáte zálohy,tak máte podle §21 odvést DPH.
 • Redakční rada Metodických aktualit SÚ, 9.9.2010

  Zálohy:
  Dle § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

  Povinnost přiznat daň tedy v daném případě vzniká ke dni přijetí zálohy. Dnem přijetí zálohy je den zápočtu pohledávek a závazků. Zápočet pohledávek upravuje § 580 - § 581 občanského zákoníku a § 358 - § 364 obchodního zákoníku. Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení. Pokud se strany nedohodly jinak, započítávají se splatné pohledávky.

  Den povinnosti přiznat daň je den započtení v souladu s právními přepisy a dohodou stran.

  Vyúčtování:
  Dle § 21 odst. 6 písm. b) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody.

  Při striktním výkladu zákona by mělo být vyúčtování provedeno ihned, jakmile je zjištěna skutečná spotřeba, ale obvykle je u služeb souvisejících s nájmem tolerováno vyúčtování jedenkrát ročně. Doporučuje se domluvit s dodavateli, aby prováděli vyúčtování ke stejnému datu, pokud je to možné.

  U služeb souvisejících s nájmem dle Informace k § 36 odst. 11 vydané MF ČR 9. 12. 2008 lze využít pro přefakturace § 36 odst. 11 zákona o dani z přidané hodnoty. Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.