Otázka v diskusi:
zaúčtování dotace

Michaela , 24.5.2010

Jedná se o to, že jsme příjemcem dotace a účastníky jsou mimo nás i 4 partneři, pro které projekt administrujeme. Dotace je poskytována ve výši 75% celkových uznatelných nákladů čtvrtletně, 25% je spoluúčast z vlastních zdrojů. Z částky 75% je navíc strženo 10% jako pozastávka, která bude vyplacena po ukončení projektu. Ve smlouvě je stanoveno, že prostředky, které nám budou zasílány jsou do ukončení projektu pouze zálohami. Zajímalo by mě, jak zaúčtovat náklady, které nám vyúčtují partneři projektu, dále jak zaúčtovat nárok partnerů na dotaci, kterou jim přepošleme - bude jim vyplaceno 75% z doložených nákladů minus 10% pozastávka, kterou jim proplatíme po ukončení projektu a jak zaúčtovat dotaci u nás, jakožto příjemce dotace, pokud mají být platby považovány za zálohy.Kdy zaúčtovat dotaci do výnosů? Děkuji za radu

1 odpověd:

  • Radek, 30.5.2010

    Neúčtuji často o dotacích, ale pokud se jedná o provozní dotace (což z dotazu vyplývá), je nutné vždy s naběhlými náklady na projekt zúčtovat ve stejně částce dotaci do výnosů (účet 648). Částky inkasované v rámci přiznané dotace se budou evidovat na Vámi zvoleném účtu v rámci skupiny 34. Trochu mi jsou nejasné vztahy mezi Vámi (jako příjemcem dotace) a ostatními účastníky projektu...???

    R. :/

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.