Otázka v diskusi:
Dodanění závazků a opravné položky k pohledávkám.

rmalonova, 17.5.2010

Dobrý den, jsme PO plátci DPH.
1) Máme neuhrazené závazky po splatnosti 36 měsíců. Vúčetnictví tyto závazky přeúčtuji na analytický účet, v daňovém příznání je dodaním.
Jakou hotnotou - s nebo bez DPH?

2) Opravné položky neuhr.pohledávkám tvořím z hodnoty pohledávek bez nebo s DPH?

Děkuji.

2 odpovědi:

  • Eva B., 24.5.2010

    oba případy včetně DPH
  • Monika, 30.5.2010

    Jen pro doplnění odpovědi paní Evy, která je správná. Závazky se podle zákona o účetnictví oceňují jmenovitou hodnotou - u plátců je to částka vč. DPH. Stejně tak se při svém vzniku oceňují pohledávky. Ostatně zákon o rezervách, který upravuje tvorbu daňových opravných položek, přímo uvádí, že opravné položky se tvoří z rozvahové hodnoty pohledávky a ta je definována jako jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena, která je zaúčtovaná na rozvahovém účtu poplatníka bez vlivu změny reálné hodnoty (oceňovacího rozdílu).

    Monika

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.