Otázka v diskusi:
účtovanie spotových operácií

Pavol, 19.4.2010

Dobrý deň,

môže mi prosím niekto poradiť oh¾adom účtovania spotových operácií - nákup a predaj jednej meny za druhú? Napr. USD/GBP, EUR/JEN a pod. Je nasledujúci postup účtovania správný? Vopred ïakujem.

1) denné úročenie prostriedkov na účte EUR
MD 131100 běžné účty u jiných bank EUR XXX EUR
Dal 711100 výnosy z ostatních úroků EUR XXX EUR

2) otvorenie pozície kúpa GBP/USD, kurz GBP/USD = 1,1 (1000 GBP = 1100 USD). Tzn, že som nakúpil 1000 GBP za 1100 USD u brokera.

záväzok voči brokerovi z kúpy 1000 GBP
MD 992101 uspořádací účet operací s měnovými nástroji GBP 1000 GBP
Dal 944101 závazky ze spotových operací s měnovými nástroji GBP 1000 GBP

poh¾adávka voči brokerovi z predaja 1100 USD
MD 943102 pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji USD 1100 USD
Dal 992102 uspořádací účet operací s měnovými nástroji USD 1100 USD

3) denné úročenie z otvorenej pozície GBP/USD

poh¾adávka voči brokerovi za úrok z otvorenej pozície GBP - od brokera som kúpil 1000 GBP, sú teda moje, ale sú zatia¾ na účte brokera, tzn., že mám nárok na úrok z toho, že broker drží moje peniaze na svojom účte.
MD 943101 pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji GBP 10 GBP
Dal 711101 výnosy z ostatních úroků GBP 10 GBP

záväzok voči brokerovi za úrok z otvorenej pozície USD - brokerovi som predal 1100 USD, sú teda jeho, ale sú zatia¾ na mojom účte, tzn., že broker má nárok na úrok z toho, že ja držím brokerove peniaze na mojom účte.
MD 611102 náklady na ostatní úroky USD 11 USD
Dal 944102 závazky ze spotových operací s měnovými nástroji USD 11 USD

4) vysporiadanie úroku (z bodu 3) z otvorenej pozície GBP/USD

vysporiadanie poh¾adávky voči brokerovi za úrok z otvorenej pozície GBP
MD 131101 běžné účty u jiných bank GBP 10 GBP
Dal 943101 pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji GBP 10 GBP

vysporiadanie záväzku voči brokerovi za úrok z otvorenej pozície GBP
MD 944102 závazky ze spotových operací s měnovými nástroji USD 11 USD
Dal 131102 běžné účty u jiných bank USD 11 USD

5) vysporiadanie úroku z otvorenej pozície GBP/USD voči účtu EUR.

vysporiadanie úroku od brokera z účtu GBP na účet EUR
MD 131100 běžné účty u jiných bank EUR 8 EUR
Dal 131101 běžné účty u jiných bank GBP 10 GBP

vysporiadanie úroku brokerovi z účtu USD na účet EUR
MD 131102 běžné účty u jiných bank USD 11 USD
Dal 131100 běžné účty u jiných bank EUR 9 EUR

6) nárast hodnoty otvorenej pozície GBP/USD z 1,1 na 1,2, zisk = 100 USD
MD 131102 běžné účty u jiných bank USD 100 USD
Dal 716102 výnosy z devizových operací USD 100 USD

7) zrušenie podrozvahovej bilancie

MD 992102 uspořádací účet operací s měnovými nástroji USD 1100 USD
Dal 992101 uspořádací účet operací s měnovými nástroji GBP 1000 GBP

8) vysporiadanie záväzku z kúpy 1000 GBP na strane účtu GBP

MD 944101 závazky ze spotových operací s měnovými nástroji GBP 1000 GBP
Dal 131101 běžné účty u jiných bank GBP 1000 GBP

9) vysporiadanie účtu GBP voči účtu EUR. (Suma 950 EUR je odhadom).

MD 131101 běžné účty u jiných bank GBP 1000 GBP
Dal 131100 běžné účty u jiných bank EUR 950 EUR

10) vysporiadanie poh¾adávky z predaja 1100 USD na strane účtu USD

MD 131102 běžné účty u jiných bank USD 1100 USD
Dal 943102 pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji USD 1100 USD

11) vysporiadanie účtu USD voči účtu EUR. (Suma 1050 EUR je odhadom).

MD 131100 běžné účty u jiných bank EUR 1050 EUR
Dal 131102 běžné účty u jiných bank USD 1100 USD

1 odpověd:

  • Velková, 7.5.2010

    Dobrý den,

    Váš dotaz týkající se účtování derivátů se pokusíme konzultovat s našimi externími spolupracovníky, kteří se specializují na účtování finančních institucí.

    Ing. Monika Velková, Metodická sekce Svazu účetních

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.