Otázka v diskusi:
Manko a DPH

Magdalena, 18.1.2010

Inventarizací ke dni 31.12.09 jsme zjistili manko na zboží.
Zboží bylo uloženo ve skladu u jiné společnosti. Tato společnost nenese odpovědnost za vzniklý úbytek, jelikož zboží při přijetí na její sklad nebylo převáženo na jeji váze. Manko tedy nebudeme vymáhat, částku proúčtujeme 549/132. Mám v této souvislosti dotaz, zda-li nemůže být toto manko považováno správcem daně za použití hmotného majtetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, jak je to uvedeno v §13/5 zákona o DPH. Děkuji.

2 odpovědi:

  • Monika, 5.2.2010

    Máte oprávněné obavy. Pro účely DPH nelze sice zjištění manka považovat za uskutečnění zdanitelného plnění, plátce daně však nese důkazní břemeno a musí prokázat, že zboží bylo prokazatelně ukradeno (event. zničeno). V opačném případě se vystavuje riziku dodanění ze strany správce daně, který tuto skutečnost může posoudit jako zakrývání osobní spotřeby plátce.

  • Elena , 7.2.2010

    Odpověï je v příspěvku Manko a DPH ze 7.02.2010. S pozdravem Elena

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.