Otázka v diskusi:
Sleva na manžela při nulových příjmech

Jandová, 15.1.2010

Prosím ještě o upřesnění, zda může být uplatněna i sleva na manžela, který nemá vůbec žádné příjmy (osoba bez zdanitelných příjmů)

1 odpověd:

  • Monika, 5.2.2010

    Pokud máte na mysli slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, lze uplatnit částku 24 840 Kč na manžela žijícího s Vámi v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za příslušný kalendářní rok 68 000 Kč (pokud by byl manžel držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka na 49 680 Kč).
    Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (osvobozen od daně z příjmů). U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne manželce nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. (Výklad lze najít také v pokynu MF D-300.)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.